Många branscher, likt fastigheter, saknar heltäckande affärssystem (SAP, Dynamics AX, Oracle, IBS, m fl) och även om sådana finns vill inte alla verksamheter använda dem.

Dessa verksamheter brukar då sätta ihop lösningar med hjälp av enskilda delsystem som stöder specifika processer och verksamhetsfunktioner. I fastighetsbranschen är floran av sådana funktionsspecifika system (Agresso, Fastnet, LEB, XOR, Vitec, DeDu, Bovision, m fl) stor.

Fördelen är att varje del av verksamheten får det bästa systemet för just det som skall stödjas. Till nackdelarna hör att det kan bli en ”snurrstolsmiljö” med mycket växlande mellan olika system. När information från två eller fler system behöver kombineras för t ex Budget, Rapporter och Analyser måste dessutom data och filer hanteras och förädlas manuellt med hjälp av Excel, Databaser och filöverföringar.

Med IoT (Internet of Things) på frammarsch ökar kraven på integrationer och behoven av gemensamma datakataloger tvärs över alla system. Mde hjälp av gemensamma datakataloger kan information delas mellan olika applikationer och användaren kan känna igen gemensamma begrepp i alla applikationer. En annan fördel är att ändringar av namn/beteckningar på ett ställe kan slå igenom överallt.

Computence adresserar problemet genom att integrera den här typen av funktionsspecifika delsystem (källsystem) så att data kvalitetssäkras, uppdaterar gemensam datakatalog samt tillgängliggörs via Portal och blir relevant när information från flera olika källor behövs för de arbetsuppgifter som skall utföras.

Resultatet blir delsystem som uppräder som en effektiv, samlad lösning och data har hög relevans. Tack vare renodlingen kan ibland delsystem som överlappar varandra även konsolideras.