Computence Consulting AB

Adresserar

Vi adresserar det faktum att många användare fortfarande kämpar med att få nytta ur sina befintliga system. Alltför mycket arbetstid äts upp av att söka, sammanställa och på andra manuella sätt organisera data.

Information

Vi vänder på saken och frågar oss; Vilken information behöver du för ditt arbete? Eller enkelt uttryckt, organiserar system och teknik, så att de arbetar för dig, oavsett roll eller process.

Integrerar och kvalitetssäkrar

Först av allt, vi integrerar och kvalitetssäkrar källsystemen för att göra data nåbart.

Processer

För det andra, vi adderar de processer som skall stödjas tillsammans med affärskunnande om hur källdata görs relevant, för att de skall matcha de specifika affärs- och verksamhetsbehov som faktiskt skall stödjas.

Kopplar samman data

Slutligen och för det tredje, vi kopplar samman dessa data (inkl mallar, handlingar, dokument, bilder, ritningar ...) och tillgängliggör alltihop med hjälp av lämpliga gränssnitt. Där presenteras det på ett användarvänligt sätt, med hjälp av toppmodern portal-, mobil- resp webbteknik.

Fungerande teknik

Resultatet är lösningar där användarna inte längre behöver fundera på hur tekniken fungerar. De kan i stället fokusera på att göra något nyttigt av den information som nu har gjorts relevant för arbetsuppgifterna.

Nyheter

Computence på Hållbarhetsfestivalen

Computence kommer att presentera Hållbarhetsappen på Västra Götalandsregionens Hållbarhetsfestival den 22:a oktober.  Appen bidrar till en hållbar hälso- och sjukvård i harmoni med det 17 globala hållbarhetsmålen genom att beräkna klimatavtrycket för gjorda besök. Primärt Läs mer…