Vi utvecklar Portaler där det övergripande syftet är ge användaren enkel och användarvänlig åtkomst av relevant information för specifika arbetsuppgifter. Användarna kan finnas i verksamheten och utanför, alltså kunder och leverantörer t ex.

När Portaler skall visa mer än allmän information (nyheter, kalender, resurser, enkla mallar, etc) som i Intranät t ex, är det viktigt med gediget kunnande om de verksamheter, processer och ibland enskilda specialisters arbete som Portalerna skall stödja.

Dagens informationsanvändare översvämmas av data från otaliga källor. Just fastighetsbranschen utmärker sig med att ha använda många olika källsystem, affärssystem. Dessutom bygger Fastighetsbolagen nytt samt köper fastigheter där det ofta följer med system. Sammantaget blir detta många olika System som behöver tas om hand och integreras med verksamheten. För att informationen skall bli meningsfull och användandet effektivt behöver den organiseras så att det som är relevant för arbetet görs tillgängligt och användarvänligt.

Svårigheten idag är alltså inte att med allehanda teknik göra all information tillgänglig. Svårigheten är att veta vad som skall göras tillgängligt för att man skall få ett relevant information för de arbetsuppgifter som skall stödjas.

Computence grundar allt arbete med Portaler på en kombination av dels bransch- och verksamhetskunnande, dels teknikkunnande.

Portalens gränssnitt, alltså det användaren möter, baseras på vår kunskap om vad kvalificerade användare med stora behov av komplex, sammansatt information behöver för sitt arbete. Alltså ledning, controller, fastighetschef, uthyrare, analytiker, projektledare, m fl.

Tekniken används för att säkerställa att information kan presenteras på ett bra sätt, nås från rätt källa, att den är kvalitetssäkrad, har rätt version och endast kan nås av behöriga.

Exempel på sådana Portaler:

  • Interna
  • Externa
  • Appar och Mobil Teknik
  • Plattformar –  Dokumentportal