Resultatet är lösningar som kunden äger. Inga licenser. Effektivt underhåll.

Till att börja med. Våra lösningar är aktuella först när våra kunders befintliga systemmiljöer inte längre räcker eller kan rättas till.

Våra lösningar blir då av två slag.

  • Komplement till befintliga system när önskade funktioner finns i dem men är otillräckliga.
  • Fristående lösningar när önskade funktioner saknas helt och när det inte finns standardsystem som löser behovet alternativt om sådana finns men inte är lämpliga att använda.

Våra lösningar blir alltid kundens egendom. Vi har inget licensförfarande. Heller inga löpande ersättningar. När lösningen är levererad är allt betalt.

Efter leveransen tillhandahåller vi givetvis underhåll, support och möjligheter till vidareutveckling. Men det är inget självändamål eftersom lösningen lika gärna kan övergå i Kundens egen förvaltningsorganisation. Eller ett mellanting, där Kundens löser vardagsbehoven och vi skjuter till kunnande och resurser vid mer krävande frågeställningar. Allt beroende på vad Kunden finner lämpligast.

Lösningarna utvecklas med standardverktyg och allmänt tillgänglig teknik, oftast från Microsoft där en kombination av SharePoint, SQL resp Office möter de flesta behoven. Det ger flexibilitet att välja hur lösningen skal förvaltas efter själva införandet och brukar uppskattas.

Lika viktigt är att vi inte börjar med ett vitt papper. Vi brukar tala om 3K. Alltså att vi återanvänder Kunnande, Koncept och Kod. I och med att vi har branschfokus kommer våra lösningar väldigt nära något som påminner om ett standardsystem. Alltså ett arbetssätt och funktioner som svarar mot det gängse i branschen.

Styrkan i våra lösningar ligger således inte i själva tekniken i sig. Vi använder standardteknik. Styrkan ligger att vi kan kombinera specifik kunskap om de processer, den verksamhet som faktiskt skall stödjas med vårt teknikkunnande. Därigenom blir lösningarna väldigt väl anpassade till de arbetsuppgifter som de skall stödja.