Vårt erbjudande är en kombination av Verksamhetsutveckling och IT-utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är att vi arbetar med och förstår våra kunders bransch och verksamhet på djupet, inom de funktionella områden som vi har valt att bli riktigt skickliga på. Det ger oss förutsättningar att förstå det värdeskapande som IT resurserna skall bidra till. Vi kan därmed gå snabbt från förståelse för de problem och behov som behöver lösas till att komma igång med själva initiativen och få en lösning på plats. Således är utgångspunkten aldrig ett enskilt system som vi måste sälja eller IT som ett självändamål.

Det här operativa perspektivet kombineras såklart med den arsenal med strukturerade angreppssätt som konsulter vanligtvis har med sig. Alltså modeller, metoder och verktyg som gör det möjligt att arbeta strukturerat och effektivt. Oavsett hur fantasifulla benämningar de har används de ändå med förstånd. Vårt perspektiv är operativt, eller ”hands on” om man så vill. Det innebär i praktiken att vi oftast utgår från och arbetar vidare med våra Kunders befintliga strukturer och använder dem så mycket som möjligt.

För att kunna vara precis så operativa har våra konsulter gedigen kunskap om utvecklings- och ledningsarbete i de branscher vi har valt att bli duktiga inom.