Vårt kunnande är bl. a. inom Fastigheter (Kommersiellt och Bostäder) och leverantörer
som betjänar dessa branscher. Därutöver har vi arbetat med GDPR-frågor inom skilda branscher.

Exempel på kunder är:

Axfast
Coop Fastigheter
Exengo
IKEA Centres
Jernhusen
Riksteatern
Sankt Kors Fastighets AB
Sigtunahem
Vasakronan