För att snabbt kunna realisera förändringar har vi fördjupat samarbete med några leverantörer. Projekten och lösningsleveranserna sätts ihop utifrån uppdragens inriktning och åtföljande behov av både specifik kompetens och enskilda verktyg. Dessa resurser kan stödja allt från specifika problemställningar i mobila gränssnitt, över integrationer och hela vägen till teknik eller de anpassningar som behövs för att installera våra lösningar i kundens driftmiljö.

Computence ansvarar alltid för leveransen och den hårda kärnan i lösningen. Så även det som behövs för både att förvalta, vidareutveckla och supporta lösningarna.

Samarbetspartners tillför resurser som är mer sällan återkommande men som är viktiga i en viss fas i projektet eller i den löpande förvaltningen av lösningarna.

Microsoft

Microsoft… våra ord om bolaget Microsoft tillför antagligen ingenting just här. Det viktiga är att vi som Partner till Microsoft använder oss av verktyg från Microsoft för  lösningar som byggs i SharePoint för Dokumenthantering och Portaler samt SQL Server (inkl Power BI, Reporting Services, SSIS, mfl) för Datalager, Rapportlösningar och Integrationer. Därutöver används Office, inte minst Excel, som gränssnitt och användarverktyg.