Strukturerad informationshantering krävs när gemensamma data, information och filer behöver delas och göras tillgängligt för många användare på ett kontrollerat sätt. Att ge tillgång till relevant och tillförlitlig information som stöder verksamhetens olika processer.

Det viktiga när det kommer till struktur är att basera den på verksamhetens grundstenar istället för de traditionella organisationsindelade strukturerna som vi ofta använder oss av idag.

Med verksamhetsobjekt menar vi kund, leverantör, projekt, affär, produktion, tjänst etc. Allt beroende på vilken typ av  verksamhet det handlar om.